Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις

Εδώ αναρτούμε τις δημοσιεύσεις μας που είναι σχετικές με τη διατύπωση της Μεθοδολογίας μας στην Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών.
Ετοιμάζεται ανακοίνωση μας, πάνω στην Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών, με την οποία θα ολοκληρωθεί η δημοσίευση της Μεθοδολογίας "Μαυροειδή".

7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής.
[7-8 Δεκεμβρίου 2013].

"Πρόταση Ειδικής Μεθοδολογικής Προσέγγισης των Σχολικών Γλωσσικών
Μαθημάτων σε Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες του Γενικού και
Ειδικού Γυμνασίου."

Image

Η εισήγηση αυτή υπερτονίζει την απουσία ειδικού υποστηρικτικού Εκπαιδευτικού Υλικού στις δομές της ενισχυτικής διδασκαλίας του Γενικού Γυμνασίου. Αναλύει τις δυσκολίες των μαθητών με Ε.Ε.Α (Γενικού-Ειδικού Γυμνασίου), να κατανοήσουν τις πληροφορίες των σχολικών εγχειριδίων και τονίζει την αναγκαιότητα προσαρμογής της ύλης στις δυσκολίες των μαθητών αυτών. Η εισήγηση παρουσιάζει μια Πρόταση Ειδικής Μεθοδολογικής Προσέγγισης-Προσαρμογής των μαθημάτων της Ιστορίας, της Γλώσσας και της διδασκαλίας της Ιλιάδας και της Οδύσσειας ώστε τα Α.Ε.Ε.Α να επεξεργασθούν δημιουργικά τις πληροφορίες αυτές. (περισσότερα...)

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή.
[11-14 Απριλίου 2013].
"Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου."

Image

Στην εισήγηση μας αυτή, αναλύσαμε τις δυσκολίες που παρουσιάζουν οι μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στους βασικούς Γνωστικούς Τομείς και στη διαδικασία της Μάθησης.
Στη συνέχεια, υποστηρίξαμε την άποψη ότι μπορεί να σχεδιασθεί Πρόγραμμα Αποκατάστασης για του μαθητές αυτούς και αναλύσαμε τις Μεθοδολογικές Αρχές ενός τέτοιου Προγράμματος, μέσα από υποδειγματικά παραδείγματα στους βασικούς γνωστικούς τομείς που το Πρόγραμμα εκτυλίσσεται.(περισσότερα...)

6ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο [15-17 Μαΐου 2009].
"Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών στους Εφήβους.
Μύθος ή Πραγματικότητα;"

Image

Στην Ανακοίνωση μας αυτή, διατυπώνουμε τις αρχές και στρατηγικές της Μεθοδολογίας μας που αφορούν στη Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών στους Εφήβους.

Επίσης παρουσιάζουμε δείγματα του Εκπαιδευτικού Υλικού που έχουμε αναπτύξει ειδικά για τους Εφήβους και αναφέρουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Μεθοδολογίας "Μαυροειδή" σε ένα σημαντικό δείγμα μαθητών. (περισσότερα...)

11ο Συνέδριο Συλλόγου Λογοπεδικών [23-25 Νοεμβρίου 2009].
"Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Παραγωγή Γραπτού Λόγου.
Δυσκολίες στην Ανάπτυξη Θέματος Έκθεσης."

Image

Η Ανακοίνωση αναφέρεται στις δυσκολίες των παιδιών με Μ.Δ στην παραγωγή γραπτού λόγου, στην ανάπτυξη ενός θέματος με μορφή παραγράφου ή εκθετικού κειμένου, περιγραφικού, αφηγηματικού και επιχειρηματολογικού χαρακτήρα.

Περιλαμβάνει δείγματα γραφής των παιδιών με εντοπισμό των δυσκολιών που εμφανίζουν και προτείνει τρόπους παρέμβασης σε επίπεδο πρότασης και κειμένου, ακολουθώντας συγκεκριμένες στρατηγικές και κάνοντας χρήση εξειδικευμένης μεθοδολογίας, η οποία βασίζεται σε υποβοηθητικούς σκελετούς μεγάλης ποσότητας περιγραφικών και αφηγηματικών θεμάτων. (περισσότερα...)

11ο Συνέδριο Συλλόγου Λογοπεδικών [23-25 Νοεμβρίου 2009].
"Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Παραγωγή Γραπτού Λόγου.
Δυσκολίες στη Γραπτή Διήγηση."

Image

H ανακοίνωση αναφέρεται στις δυσκολίες, που παρουσιάζουν τα παιδιά (Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου) με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, στην γραπτή διήγηση κειμένων, μυθολογικού και ιστορικού περιεχομένου.

Εμπεριέχει λεπτομερή αναφορά στις δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά του Δημοτικού με Ε.Μ.Δ, στη γραπτή απόδοση της Οδύσσειας ή αποσπάσματος της Μυθολογίας, συνοδεία δειγμάτων γραφής των παιδιών.

Επίσης, αναφέρεται στις δυσκολίες στη γραπτή απόδοση του κειμενικού περιεχομένου του μαθήματος της Ιστορίας στις τρεις τάξεις του Γυμνάσιου.

Προτείνεται τρόπος παρέμβασης που βασίζεται σε ειδικό μοντέλο απόδοσης του κειμενικού περιεχομένου, στην ανάκληση κυριολεκτικών πληροφοριών, αποδίδοντας τον χρόνο, το χώρο, τα πρόσωπα, τη δράση και τα γεγονότα. (περισσότερα...)